consultoria informàtica

què oferim?

Té un nou projecte IT i no sap com afrontar-ho? nosaltres l'ajudem amb gran transparència.

Contactar

Què inclou la consultoria?

Serveis que destaquem en la consultoria

Seguiment del Projecte

realitzem un seguiment del projecte per tal de que es compleixi per totes les parts implicades

Asignació de personal fix

Assignem personal fix durant tot el projecte

Transparència

Actuem en total transperència amb els nostres clients en cas de recomanar solucions de tercers

Satisfacció

Garantim un alt nivell de satisfacció en tot el procés